Skip to content. | Skip to navigation

Home   News   ENIC/NARIC Sweden launches new portal

ENIC/NARIC Sweden launches new portal

ENIC/NARIC Sweden launches new portal

The Swedish Council for Higher Education has re-launched its web portal previously known as "Bedömningsportalen". The Swedish NARIC portal is a source of information for those who deal with foreign qualifications at higher education institutions as well as those who work with newly arrived asylum seekers at the Swedish Migration Board, employment services, municipalities, etc.

The portal features information about education systems and a forum where users can ask questions and receive (or look up) answers. You need to register in order to have access.

 


Välkommen till nya NARIC-portal

Bedömningsportalen har bytt namn till NARIC-portal för erkännande av utländsk utbildning.

Vi har även passat på att förbättra utseendet och gjort portalen både enklare och säkrare att använda.

Om du inte tidigare har ett konto kan du skapa ett nytt här:

För att logga in gå till följande länk:

NARIC-portal för erkännande av utländsk utbildning

Om du behöver hjälp skicka din fråga till: naricportal@uhr.se

Vänliga hälsningar

Marie Lundberg

Universitets- och högskolerådet, Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

ENIC-NARIC Sverige

www.uhr.se